9,000đ cơ hội sở hữu acc khủng

50% acc đúng mật khẩu, 50% sai mật khẩu, 10% acc khủng.

Hiện còn: 50

Tỉ lệ đúng mật khẩu 60%

40% Sai mật khẩu

10% nhận acc VIP

18,000đ 80% sở hữu acc đúng

80% acc đúng mật khẩu, 20% sai mật khẩu, 20% acc khủng.

Hiện còn: 50

Tỉ lệ đúng mật khẩu 80%

20% Sai mật khẩu

20% nhận acc khủng

50,000đ 100% sở hữu acc đúng

100% acc đúng mật khẩu, 30% acc khủng, 10% nhận acc 1000KC.

Hiện còn: 50

100% nhận acc đúng

10% nhận acc 1000 KC

30% nhận acc khủng

100,000đ sở hữu acc đúng

100% acc đúng, 50% acc khủng, 30% nhận acc 3000KC trở lên.

Hiện còn: 50

100% nhận acc đúng

30% nhận acc 3000 KC

50% nhận acc khủng

Thử May - Ring Ngay Acc VIP Rất Nhiều Người Trúng Acc Khủng Rồi Nhé !!!
.